Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste tjugo åren varit osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Ny Sifoundersökning visar: Svenskarna kritiska till de skenande bostadspriserna

2021-11-23

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste tjugo åren varit osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Dessutom anser endast var fjärde svensk, 27 procent, att regeringen har en bra bostadspolitik.

– Omfattande bostadsbrist och en lång period av låga räntor är två huvudorsaker till att bostadspriserna ökat kraftigt de senaste tjugor åren. Pandemin har dessutom bidragit till att pressa upp priserna ytterligare, till nivåer som inte är långsiktigt hållbara för samhället, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De senaste tjugo åren har villapriserna i Sverige trefaldigast och bostadsrättspriserna femfaldigats, något som svenskarna är mycket missnöjda med. Hela åtta av tio, 83 procent, anser att utvecklingen är osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Höga bostadspriser i kombination med hårda kreditvillkor slår hårdast mot unga och ensamstående, som redan tidigare hade svårt att köpa bostad. Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring regelverket för amortering och skapa ett permanent undantag för dessa grupper. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen, säger Marcus Svanberg.

Missnöjet mot bostadsmarknaden avspeglas även i svenskarnas förtroende för regeringens bostadspolitik. Bara drygt var fjärde svensk, 27 procent, tycker att Sverige har en bra bostadspolitik och av de tusen personer som tillfrågats i Sifoundersökningen anser endast 0,5 procent att bostadspolitiken är mycket bra.

– Det är oroväckande, men inte förvånande, att svenskarna saknar förtroende för regeringens bostadspolitik. Nu måste bostadsminister Märta Stenevi arbeta hårt med att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden om hon och regeringen skall kunna återfå väljarnas förtroende inför valet nästa år, säger Marcus Svanberg.

Sedan år 2000 har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med hela 445 procent, medan villapriserna gått upp med 277 procent. Fritidshuspriserna visar en uppgång med 291 procent under samma period. Som jämförelse har reallönerna, sedan Industriavtalet slöts 1997, ökat med över 50 procent fram till 2020.

Tre tips till den som ska köpa bostad:

1. Gör en budget
Inför ett bostadsköp är det viktigt att göra en tydlig budget och hålla sig till den. Ta höjd för hur exempelvis stigande räntor, återinförda amorteringskrav och förändrade arbetsförhållanden skulle påverka hushållets ekonomi.

2. Håll koll på bostadspriserna i området
Ta reda på vad liknande bostäder i samma område har sålts för tidigare. Det ger en bra bild av vad du kan förvänta dig av en kommande budgivning och gör det lättare att planera ditt eventuella bostadsköp.

3. Kontakta en mäklare
Ta kontakt med en mäklare som känner området väl men inte är ansvarig för försäljningen av den bostad du är intresserad av. Han eller hon kan enkelt ge dig en uppskattning av vad det ungefärliga slutpriset kommer att bli.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling under perioden den 17–26 september 2021. Totalt har 1 001 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan.

Bilagor:

Så har bostadspriserna i Sverige utvecklats sedan år 2000:

Bostadstyp

Prisutveckling

Villor

+277%

Bostadsrätter

+445%

Sedan år 2000 har de svenska bostadspriserna mer än trefaldigats. Tycker du att den prisuppgången varit sund eller osund för samhället?

Svarsalternativ

Totalt

Män

Kvinnor

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Mycket sund

1,2%

1,8%

0,7%

0,4%

1,4%

1,8%

1,0%

Ganska sund

10,2%

12,0%

8,3%

11,0%

11,4%

7,9%

9,9%

Ganska osund

49,5%

46,9%

52,3%

45,6%

50,2%

51,3%

50,0%

Mycket osund

33,3%

35,7%

30,9%

34,2%

32,3%

33,6%

34,0%

Tveksam, vet ej

5,7%

3,6%

7,8%

8,8%

4,6%

5,4%

5,1%

Tycker du, generellt, att Sverige har en bra eller dålig bostadspolitik?

Svarsalternativ

Totalt

Mycket bra bostadspolitik

0,5 %

Ganska bra bostadspolitik

26,1 %

Ganska dålig bostadspolitik

46,2 %

Mycket dålig bostadspolitik

15,3 %

Tveksam, vet ej

11,8 %

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.