Tillbaka till pressmeddelanden

Ny statistik över bostadspriser visar: Allt kraftigare prisuppgång vid budgivningar

2021-06-14

Jämfört med det annonserade utgångspriset steg priset på villor med 13 procent under budgivningarna i april, medan bostadsrätterna i snitt ökat med 9 procent. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostäder, den så kallade budpremien, har ökat kraftigt under pandemin och var rekordhög under april. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings nya kartläggning utifrån statistik från Svensk Mäklarstatistik.

– Pandemin har inneburit mer tid i hemmet, vilket gör att fler värdesätter sitt boende högre än tidigare. De låga räntorna och en förväntad stabil konjunkturutveckling gör att fler nu känner sig trygga i att gå längre i en budgivning, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Efter att ha legat på omkring 2–7 procent de tre senaste åren har skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostäder, den så kallade budpremien, ökat markant under 2021. Under april i år fick villaköparen i genomsnitt betala 13 procent mer än utgångspriset, medan budpremien på bostadsrätter uppgick till 9 procent under samma period. April i år är därmed den månad under de tre senaste åren med störst skillnad mellan utgångspris och slutpris.

– Många bostäder säljs redan före ordinarie visning och i vissa områden riskerar bostadspriserna att pressas upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara. För oss fastighetsmäklare är det viktigt att försöka sätta så korrekta utgångspriser som möjligt så att köpare och säljare kan känna sig trygga genom bostadsaffären, säger Marcus Svanberg.

Trots de stora prisuppgångarna på villor i storstadsregionerna har budpremien varit något lägre än rikssnittet i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. Allra störst är skillnaden mellan utgångspris och slutpris på villor i Stor-Malmö. Här blir det genomsnittliga slutpriset 13 procent, eller 588 000 kronor, högre än utgångspriset. Störst uppgång, i kronor räknat, sker dock på villamarknaden i Stor-Stockholm där priset i snitt ökar med 755 000 kronor innan försäljningen avslutas.

– Den som är på jakt efter ny bostad bör vara medveten om att priserna ligger på höga nivåer. Inför budgivningen är det viktigt att göra en tydlig budget och ta höjd för hur stigande räntor, återinförda amorteringskrav och förändrade arbetsförhållanden skulle påverka hushållets ekonomi, säger Marcus Svanberg.

Så stor var skillnaden mellan utgångspris och slutpris i april:

Villor:

Riket 449 702 kr 12,8%
Stor-Stockholm 754 546 kr 11,8%
Stor-Göteborg 597 151 kr 11,6%
Stor-Malmö 588 451 kr 13,0%

Bostadsrätter:

Riket 245 923 kr 9,2%
Stor-Stockholm 384 418 kr 10,6%
Stor-Göteborg 241 951 kr 8,1%
Stor-Malmö 190 604 kr 8,5%

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder: Marcus Svanberg

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på överlåtelser av bostadsrätter och villor sedan januari 2018. I underlaget jämförs bostadens annonserade pris med slutpriset (kontraktspriset) efter avslutad budgivning. Värdet "1,0" anger samma kontraktspris som annonserat pris och därefter procentuell ökning enligt nedan tabeller. Ökningen i kronor baseras på genomsnittspriser för överlåtelser per april 2021.

Dokument

Jämfört med det annonserade utgångspriset steg priset på villor med 13 procent under budgivningarna i april, medan bostadsrätterna i snitt ökat med 9 procent. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostäder, den så kallade budpremien, har ökat kraftigt under pandemin och var rekordhög under april. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings nya kartläggning utifrån statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.