Tillbaka till pressmeddelanden

Sifo-undersökning visar: ”Amorteringskrav och flyttskatt tvingar svenskarna att bo kvar”

2018-09-14

Två av tre unga svenskar vill bo större än vad de gör idag. Samtidigt uppger en av tre personer över 65 år att de vill ha mindre boyta. Bland dessa anser 15 procent att flyttskatten tvingar dem att bo kvar. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I undersökningen svarar också 30 procent av personer i åldern 18-29 att en för hög månadskostnad är orsaken till att de tvekar inför att byta bostad. Bara fyra av tio svenskar uppger att de i dag bor lagom stort.

– Höga krav på amorteringar stänger ute unga från bostadsmarknaden samtidigt som flyttskatten tvingar den äldre generationen att bo kvar i alltför stora bostäder. Det är tydligt att både unga och äldre, som är nycklarna för att låsa upp bostadsmarknaden, upplever att Sveriges bostadspolitik fungerar dåligt, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden är som störst i de tre storstadsområdena. En av tre i Stockholmsregionen svarar att en för hög månadskostnad är den främsta orsaken till att de undviker att byta bostad. I Malmöområdet är andelen nästan lika hög. I Göteborg svarar 18 procent att flyttskatten hindrar dem från att flytta, vilket är den högsta andelen i landet.

– Nu är det ett mycket bra läge för den blivande regeringskonstellationen att åstadkomma en bred politisk överenskommelse med fokus på att öka bostadsmarknadens rörlighet. Här måste riktade åtgärder för ungas entré på bostadsmarknaden, en sänkning av flyttskatten och en översyn av det skärpta amorteringskravet, prioriteras, säger Marcus Svanberg.

”Du måste flytta på dig”
I en rapport om bostadsmarknaden som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling publicerade i juli framgår att en kraftig sänkt flyttskatt och nedtrappade ränteavdrag fungerar kompensatoriskt i statskassan. Med den avkylande effekten av ett sänkt ränteavdrag kan det tvångssparande som amorteringskraven utgör avskaffas eller förändras. Det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta för unga familjer att byta bostad. Läs hela rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post:per.sangrud@lansfast.se
Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och slutfördes i februari 2018. Totalt har 2 300 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågor om prisutveckling, politik och andra bostadsrelaterade frågor.

Bilaga

Skulle du vilja ha en större eller mindre bostad än vad du har idag?

  Totalt 18-29 år 65-
Större 35% 63% 6%
Mindre 20% 14% 35%
Nej 39% 17% 53%
Vet ej 6% 6% 6%

Om du vill ha en större eller mindre bostad, vad är skälet till att du inte har det idag?

  Totalt 18-29 år 65-
Får inte lånelöfte 4% 6% 1%
Månadskostnaderna skulle bli för höga 22% 30% 19%
Svårt att hitta rätt 33% 37% 26%
Reavinstskatten skulle bli för hög 8% 2% 15%
Annat 38% 31% 41%
Vet ej 6% 9% 7%

Om du vill ha en större eller mindre bostad, vad är skälet till att du inte har det idag?

  Totalt Stockholmsområdet Göteborgsområdet Malmöområdet
Får inte lånelöfte 4% 6% 1% 7%
Månadskostnaderna skulle bli för höga 22% 30% 18% 28%
Svårt att hitta rätt 33% 25% 30% 29%
Reavinstskatten skulle bli för hög 8% 12% 18% 8%
Annat 38% 37% 38% 33%
Vet ej 6% 4% 6% 8%
Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.