Integritetspolicy - Så här behandlar vi dina personuppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter som lämnas till någon mäklare eller annan person ansluten till Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings koncept behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tar in uppgifter om spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund och i samband med att du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till någon av våra tjänster eller om du på annat sätt kommer i kontakt med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Uppgifterna kan även inhämtas från annan inom Länsförsäkringsgruppen. För att hålla våra register aktuella kan personuppgifterna komma att kompletteras från privata och offentliga register, t.ex. SPAR.

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av en bostad, tjänst eller vara. Personuppgifterna används också för att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna får användas inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter. Bilder och förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser kan efter godkännande publiceras på lansfast.se eller på samarbetspartners hemsidor.

De registrerade uppgifterna används också för att kunna erbjuda den registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av samarbetspartners eller andra bolag inom Länsförsäkringar. Personuppgifterna används för att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Inhämtande av samtycke krävs i vissa fall
Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter såsom personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.

Överföring av registrerade uppgifter
Personuppgifterna används i första hand inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling samarbetar med och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ingår i Länsförsäkringsgruppen. För att kunna erbjuda dig andra tjänster och produkter som finns inom Länsförsäkringsgruppen kan personuppgifter komma att överföras till andra bolag inom gruppen.  

Information och rättelse
En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till din lokala bobutik eller till nedanstående bolag.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella. Uppgifter raderas även efter begäran av den registrerade.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den bobutik inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som du lämnar dina personuppgifter till samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, 556693-8865 med adress Tegeluddsvägen 21
115 41 Stockholm, www.lansfast.se

Läs gärna mer om våra användarvillkor