Hoppa till sidinnehåll
MA11575 (Kopia)

2023-01-03

Så sänker du dina elkostnader och höjer värdet på din bostad

Oroar du dig för dyra elräkningar i vinter? Höga elpriser i kombination med sjunkande utomhustemperaturer gör att många husägare vill sänka hemmets energiförbrukning. Genom att investera i miljövänliga energikällor går det att både minska boendekostnaderna och bidra till klimatomställningen.

Här listar vi fem tips till dig som vill sänka elkostnaden och höja värdet på bostaden

1. Byt energisystem

Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. För de flesta villaägare är en värmepump ett bra alternativ. Det kan nämligen minska ditt behov av el till uppvärmning med mer än 50 procent, vilket också är kostnadseffektivt. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

2. Installera solceller

Marknaden för solceller har utvecklats snabbt de senaste åren och även om tekniken förbättrats och produktionskostnaden minskat så är installation av solceller fortfarande en kostsam investering. Att räkna på återbetalningstiden är ett bra sätt för att få en idé om hur snabbt investeringen blir lönsam. Redan från första dagen kan du förbruka din egen el och kanske sälja ett överskott, men investeringen har inte lönat sig ekonomiskt förrän kostnadsbesparingen blivit större än investeringen. Sedan 2021 kan du även ansöka om skattereduktion i samband med installationen. Med de bästa förutsättningarna kan återbetalningstiden bli 7-10 år.

Öppen Dörr

3. Stoppa energitjuven – behåll värmen i huset

Men det behöver inte krävas större renoveringar för att minska energiförbrukningen. Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster, särskilt nu när utomhustemperaturen sjunker. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

4. Energiförbättringar kan ge grön bolånerabatt

Samtidigt finns det flera andra fördelar med att investera i miljövänliga energikällor. Förutom att göra en insats för klimatet är det i vissa fall också möjligt att sänka energiklassen på bostadens energideklaration och därmed kvalificera sig till så kallad “grön bolånerabatt” hos flera banker. Oftast rör det sig om en bolånerabatt på cirka 0.05-0.10 %, vilket kan ge en kostnadsbesparing för genomsnittsvillan på upp till cirka 2 400 kr per år.

5. Testa din bostad i vår Energikalkylator

För att fler ska kunna sänka sina elkostnader och göra mer miljömedvetna val i hemmet har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling lanserat Energikalkylatorn. Det är en digital och automatiserad rådgivningstjänst för den som vill sänka elkostnaderna i hemmet och samtidigt minska bostadens klimatavtryck. Baserat på de unika förutsättningarna hos just din bostad, till exempel energikälla och uppvärmningsmetod, ger Energikalkylatorn en skräddarsydd rapport på boendets energistatus. Den ger också förslag på lämpliga förbättringsåtgärder, vad de skulle kosta att genomföra och vilken av dem som minskar bostadens energiförbrukning och klimatavtryck mest. Tjänsten finns tillgänglig via Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings kundportal och är helt kostnadsfri för användarna.