Hoppa till sidinnehåll
Hallbar Bostadsmarknad

2020-09-22

Ska du flytta ihop med någon för första gången?

Att flytta ihop med någon och bli sambo för första gången är ett stort, och oftast roligt, steg i livet. Utöver allt det praktiska finns det mer att hålla koll på - vi hjälper dig.

Tips för dig som ska bli sambo

Utöver allt det praktiska med en flytt så som att hitta någonstans att bo, flyttstäda, packa och göra adressändring (etc.) så innebär det nya samboskapet en rad andra viktiga åtaganden. Vissa är inte lika tydliga som andra och vi förtydligar några av de viktigast sakerna att ha koll på in i samboskapet nedan.

Ekonomi

Det är givetvis upp till var och en att bestämma hur hushållsutgifterna ska fördelas. Det finns däremot flera olika principer som många samboskap använder sig av. En princip är procentregeln, genom den principen betalas utgifterna baserat på procentuell del av lönen. Andra tillämpar principen om att båda ska ha lika mycket kvar när de gemensamma kostnaderna är betalda och vissa föredrar att sätta in båda inkomsterna på ett gemensamt bankkonto. Ekonomi är en viktig fråga i många samboskap och det är därför viktigt att man landar i en bra strategi för att undvika bråk.

När man flyttar ihop faller man ofta automatiskt in i olika arbetsuppgifter i hemmet, sambon som lagar mat är kanske också den som ansvarar för matinköpen - och som därmed lägger mer pengar på den typen av hushållskostnader. Samtidigt som den andra sambon är mer intresserad av fordon och därför köper en bil. Vid en eventuell separation är maten däremot uppäten och bilen tillhör automatiskt sambon som köpte den, även fast båda parter lagt lika mycket pengar på hushållet. Det blir därför viktigt att se till att stå på kontrakt och kvitton vid köp av varor som är en investering för hushållet och som inte har en direkt koppling till boendet tillsammans så att båda parter är ägare. 

Samboavtal

De saker respektive parter tar med in i samboförhållandet behåller parterna vid en eventuell separation. Bostaden och de saker som köps in det gemensamma hushållet delas lika, vid en eventuell bodelning. Det är därför av stor vikt att ett samboavtal upprättas om hur bostad och saker ska delas upp mellan båda parter. 

Testamente

I ett samboskap ärver man inte automatiskt sin partner. Den efterlevande sambon har endast rätt till hälften av bostaden och bohaget som köpts in gemensamt. Det är därför viktigt att skriva ett testamente för att sambor ska ärva varandra. Sambolagen tillämpas endast om båda lever, det är därför viktigt att ett testamente upprättas för att undvika en eventuell bodelning med den andres arvingar. 

Egendomsförteckning

Det respektive part tar med in i hushållet omfattas som sagt inte av en bodelning vid en eventuell separation. Det kan därför vara en bra idé att upprätta en egendomsförteckning där båda parter anger vad respektive part tagit med sig in i bohaget. Då slipper parterna oroa sig för att bli oense vid uppdelning av boet vid en separation. 

Lycka till!