Hoppa till sidinnehåll
MA90651

Gammal och bortglömd?

– nu behövs en ny bostadspolitik för Sveriges äldre

Inledning

Bostäder bättre anpassade för äldre är en nyckel för att få den svenska bostadsmarknaden att fungera. Det ger pensionärer ett tryggare boende och minskar problemen med ofrivillig isolering och ensamhet.

Genom att öka tillgången på senioranpassade bostäder och sänka flyttskatten skulle fler äldre kunna flytta från sina villor till ett boende som passar dem bättre. Då skulle också större bostäder som är lämpliga för exempelvis småbarnsfamiljer frigöras.

Den här rapporten ger en bild av äldres möjligheter på bostadsmarknaden. Bland annat slår den fast att 31 procent av de äldre skulle vilja bo mindre än vad de gör idag, men att många tvekar för att månadskostnaderna skulle bli för höga.

Rapporten visar också att åtta av tio pensionärer bor i en kommun med brist på någon form av senioranpassade bostäder – och var tredje kommun har underskott på både senior- och trygghetsbostäder.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vill ta ansvar för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad där alla människor, oavsett ålder, bakgrund, behov och förutsättningar, kan byta bostad efter behov. Vi hoppas att den här rapporten ska bidra med relevant fakta och konkreta lösningar på hur det skulle kunna gå till.

Det här är den fjärde delen ur Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings rapport ”Hur hållbar är bostadsmarknaden?”.

Marcus Svanberg, VD
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Rapporten i siffror

Tre procent av de äldre bor i en specialbostad för äldre

Sju av tio äldre, 72 procent, äger sitt boende

Var tredje senior, 31 procent, skulle vilja flytta till en mindre bostad

Den bästa kommunen för äldre att bo i är Bjurholm, medan Malmö hamnar i botten av listan

Bara två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer

Varannan kommun, 47 procent, saknar eller har underskott på både senior- och trygghetsbostäder

MA90693

Brist på senioranpassade bostäder i åtta av tio kommuner

Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar eller har brist på någon form av senioranpassat boende. I 27 procent av kommunerna finns inte en enda seniorbostad och 40 procent av kommunerna saknar helt trygghetsbostäder.

Sju av tio äldre äger
sitt boende

Sju av tio äldre, 72 procent, äger sitt boende. Tre procent av de äldre bor i en bostad som är särskilt utformad för att passa äldre.

MA56372

Var tredje pensionär vill bo mindre än idag

Var tredje senior, 31 procent, skulle vilja bo mindre än de gör idag. Anledningen till att äldre hindras från att bo mindre är främst svårigheten i att hitta en bostad som passar behoven, oro för att månadskostnaden samt att reavinstskatten skulle bli för hög vid en försäljning av den nuvarande bostaden.

Äldre De Tre Enskilt Viktigaste Skälen Till Att Äldre Inte Byter Bostad Är

De tre enskilt viktigaste skälen till att äldre inte byter bostad är:

  • Svårt att hitta rätt (45 procent)
  • Reavinstskatten skulle bli för hög (23 procent)
  • Månadskostnaderna skulle bli för höga (16 procent)

Endast en av fyra ger bostadspolitiken godkänt

Många svenskar är missnöjda med regeringens bostadspolitik för pensionärer. Bara två av tio, 20 procent, tycker att Sverige har en bra bostadspolitik för äldre. Hela 47 procent ger bostadspolitiken tummen ner.

Tycker du, generellt, att Sverige har en bra eller dålig bostadspolitik för pensionärer?

MA68832

Bästa kommunerna för äldre att bo

Bjurholms kommun i Västerbottens län rankas högst över kommuner där det är bäst för äldre att bo, i indexet ”Sveriges bästa kommun för äldre att bo i.”

Det är bland annat tack vare många platser på särskilt boende i förhållande till antalet äldre i kommunen och hög trygghet med hemtjänsten. Fyra av fem kommuner i topp ligger i Västerbotten.

Äldre 10

Kommun

1. Bjurholms kommun, Västerbotten
2. Malå kommun, Västerbotten
3. Överkalix kommun, Norrbotten
4. Vilhelmina kommun, Västerbotten
5. Vindelns kommun, Västerbotten

MA81856

Här är det minst fördelaktigt för äldre att bo

Malmö stad rankas sist i ”Sveriges bästa kommun för äldre att bo i”, bland annat på grund av få kvadratmeter boyta för pensionen och låg trygghet med hemtjänsten. Bland de fem kommuner som rankas sist i indexet finns tre Stockholmskommuner.

Äldre 11

Kommun

1. Malmö stad, Skåne
2. Lomma kommun, Skåne
3. Huddinge kommun, Sockholm
4. Södertälje kommun, Stockholm
5. Sigtuna kommun, Stockholm

03 MEETING TABLE 449 2000

Så här har vi räknat:

Kartläggningen baseras på statistik över hur stor boyta 25 procent av pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt om man bott 30 år i en villa, upplevd trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre, per äldre invånare i kommunen. Siffrorna har vägts samman i ett index – ”Sveriges bästa kommun för äldre att bo i” – som beskriver äldres boendesituation. Totalt 253 kommuner ingår i kartläggningen.

Maya Kylen

Hemmet har stor betydelse för äldres hälsa

"I Sverige ökar antalet personer över 60 år betydligt snabbare än befolkningen som helhet. Och så lär det att fortsätta. Det ställer stora krav på hur framtidens bostäder utformas..."

Maya Kylén
Forskare i gerontologi, Lunds universitet

Det behövs en ny bostadspolitik för Sveriges äldre

Ensamhet är en av de största bidragande orsakerna till psykisk ohälsa och depression bland äldre. En viktig faktor i denna problematik är om man upplever sig ha ett socialt sammanhang, vilket i sin tur har en tydlig koppling till hur man bor.

Många äldre blir kvar i stora bostäder när barnen flyttar hemifrån, eftersom de varken har kunskap, incitament eller ork att flytta till en mindre bostad som är bättre anpassad till ens livssituation. Ändå pratar få om äldres boende. Det är inte långsiktigt hållbart.

Ur ett samhällsperspektiv är Sveriges småbarnsfamiljer i stort behov av större bostäder. Många sådana bostäder skulle frigöras om det blev lättare för äldre att flytta till en bostad som är bättre anpassad till deras behov.

Den allvarliga bristen på bostäder anpassade för äldre visar att regeringen hittills gjort för lite. Med bara några månader kvar till valet efterlyser vi därför löften om en ny bostadspolitik för pensionärer. En bostadspolitik med konkreta reformer som gör det möjligt för äldre att hitta ett tryggt boende och samtidigt löser upp knutarna på bostadsmarknaden.

Kommunerna behöver bygga fler senioranpassade bostäder och regeringen behöver kraftigt sänka flyttskatten så att det blir lättare för människor att byta bostad efter behov, inte minst för den som har ägt sin bostad länge. Så kan vi få en bostadsmarknad som är hållbar – även för Sveriges äldre.

Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

En ny bostadspolitik för äldre – fem förslag

1. Bygg fler seniorbostäder

Ikon pil ner

De allra flesta som har hemtjänst känner sig trygga med det, men förr eller senare behöver många en plats på någon form av seniorboende. Sveriges kommuner behöver bygga bort bristen på senioranpassade bostäder.

2. Sänk flyttskatten kraftigt

Ikon pil ner

En kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt skulle göra det lättare för de äldre som vill och behöver byta bostad att flytta till ett boende som passar dem bättre. Det skulle i sin tur ge plats åt småbarnsfamiljer som är i behov av ett större boende. På så sätt skulle den totala rörligheten på bostadsmarknaden öka.

3. Bygg för morgondagens seniorer

Ikon pil ner

Vi lever allt längre och är friskare högre upp i åren. Dessutom har morgondagens seniorer helt andra förväntningar på sin boendemiljö. Nya bostäder behöver anpassas till behoven hos framtida seniorer.

4. Bygg fler centrala lägenheter

Ikon pil ner

Yngre seniorer som inte längre vill eller orkar ta hand om villan eller den stora lägenheten skulle i många fall gärna bo centralt i en modern lägenhet, med närhet till butiker, kultur och service. Det är viktigt att de inte glöms bort i stadsplaneringen.

5. Skapa nya sammanhang för äldre

Ikon pil ner

Äldre svenskar känner sig alltmer ensamma. Det finns stor potential för kommunerna att arbeta mer innovativt med olika former av seniorboenden för att skapa nya sociala sammanhang.